معرفی مرکز ژنتیک و درمان ناباروری بیمارستان عرفان

ممرکز تخصصی ژیوار از خرداد ماه ۱۳۸۸ فعالیت رسمی خود را آغاز نموده است. این مرکز با حضور متخصصین ناباروری با بالاترین دانش فنی که با تألیف کتب و مقالات متعدد در حوزه علوم ناباروری در این رشته، صاحب نظر می­باشند و با بکارگیری بهترین تجهیزات، در چهار حوزه اصلی فعالیت­های درمانی خود را در ارتباط با درمان بیماران نابارور ارائه می­دهد.

دیدگاه ها و چشم اندازهای مرکز ژیوار

ددیدگاه مرکز ژنتیک و ناباروری ژیوار این است که برای تشخیص و درمان مشکلات تولید مثل و ناباروری، از طرف بیماران و کادر درمانی به عنوان یک مرکز مرجع شناخته شود.