مرکز تخصصی ژیوار از خرداد ماه ۱۳۸۸ فعالیت رسمی خود را آغاز نموده است. این مرکز با حضور متخصصین ناباروری با بالاترین دانش فنی که با تألیف کتب و مقالات متعدد در حوزه علوم ناباروری در این رشته، صاحب نظر می­باشند و با بکارگیری بهترین تجهیزات، در چهار حوزه اصلی فعالیت­های درمانی خود را در ارتباط با درمان بیماران نابارور ارائه می دهد.

دیدگاه ها و چشم اندازهای مرکز ژیوار

دیدگاه مرکز ژنتیک و ناباروری ژیوار این است که برای تشخیص و درمان مشکلات تولید مثل و ناباروری، از طرف بیماران و کادر درمانی به عنوان یک مرکز مرجع شناخته شود. بدین منظور ما متعهد هستیم به:

  • تعهد به ارائه خدمات تشخیصی و مراقبت های درمانی در بهترین سطح کیفی
  • همگام بودن با تکنولوژی های نوین و بکارگیری روش های درمانی ساده و کم استرس
  • فراهم آوردن محیطی صمیمانه، صادقانه، آگاهانه و شفاف
  • ارزیابی خدمات و بهبود مداوم آن ها به منظور جلب رضایت مراجعین
  • کمک به مراجعین برای داشتن فرزندی سالم