این درمان شامل بررسی کامل زن توسط متخصص زنان / ناباروری و به موازات آن بررسی کامل مرد توسط متخصص ارولوژی / اندرولوژی می باشد. ضمن انجام بررسی های لازم و معاینات کلینیکی توسط متخصصین، بر اساس صلاحدید متخصص و موافقت بیمار، امکان استفاده از هر یک از خدمات تشخیصی مانند آزمایشات تشخیصی هورمونی، سونوگرافی، لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی تشخیصی فراهم می شود.

همچنین در مردان، ضمن انجام بررسی های لازم و معاینه کلینیکی توسط متخصص ارولوژی / آندرولوژی، بر اساس صلاحدید متخصص و موافقت بیمار، خدمات تشخیصی لازم مانند آزمایشات هورمونی، بررسی و آنالیز مایع منی، انجام تست های تکمیلی بررسی قدرت باروری اسپرم (Sperm-Function Tests)، استخراج اسپرم از اپیدیدیم (PESA)، استخراج اسپرم از نسج بیضه (TESE) و ویبراتور (Electroejaculation) جهت استحصال اسپرم انجام خواهد شد .پس از انجام اقدامات تشخیصی و جمع آوری نتایج آزمایشات و بررسی های به عمل آمده، متخصصین زنان و زایمان، آندرولوژیست و جنین شناس در یک جلسه، نتایج بررسی های انجام شده بر روی زوج را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و بهترین روش درمانی را برای زوج پیشنهاد می نمایند.

با توجه به افزایش سن ازدواج و نیاز به استفاده از تخمک و گاهاً جنین اهدایی به عنوان تنها راه حل درمانی، این مرکز تمهیداتی را در جهت درمان بیماران نیازمند به اهدای تخمک و جنین به عمل آورده است. اهدای تخمک در موارد نارسایی زودرس تخمدان و سن بالا و در بعضی مواردِ عدم لانه گزینی جنین، انجام می شود. در مواردی که با آزواسپرمی غیر انسدادی (عدم وجود اسپرم به طور مطلق حتی در نمونه گیری مستقیم) مواجه هستیم و همچنین در مواردی مانند عدم لانه گزینی در IVFهای مکرر، باید اهدای جنین انجام شود. اهدای جنین بر اساس قانون مصوب نحوه اهدای جنین، آیین نامه اجرایی آن به زوجین نابارور (مصوب ۲۹/۴/۱۳۸۲) و آخرین راهنماها و دستورالعمل های موجود در کنسرسیوم های جهانی و سازمان بهداشت جهانی انجام می شود. در این مرکز سعی شده است که دیدگاه های زوجین در زمینه خصوصیات فرهنگی و اعتقادی اهدا کننده در نظر گرفته شود و تا حد امکان اهدا کننده ای مطابق سلیقه زوجین خواهان اهدا، فراهم شود.

بازگشت به معرفی