در مواردی که به بیماری ژنتیکی خاصی مشکوک بوده و یا با بیمار مبتلا به سقط راجعه و یا با شکست مکرر درIVF مواجه هستیم، انجام PGD ضرورت پیدا می کند. همچنین در بسیاری از موارد که در یک جنس خاص بیماری خاصی وجود دارد و یا در موارد تعیین جنسیت انتخابی (Family Balancing) استفاده از روش های تشخیصی ژنتیکی، کمک کننده خواهد بود. در این موارد زوج نابارور (زن و مرد)، جهت انجام بررسی و ارزیابی علل وراثتی – ژنتیکی مؤثر در بروز ناباروری و بررسی شجره نامه خانوادگی، توسط متخصص ژنتیک پزشکی مورد مشاوره قرار گرفته و در صورت صلاحدید متخصص و موافقت بیمار، خدمات تخصصی لازم مانند انجام کاریوتایپ و آنالیز کروموزومی، بررسی حذف قطعات ژنی کروموزوم های جنسی و بررسی اختلالات در ژن های احتمالی مؤثر در سقط و لانه گزینی و تقسیمات سلولی انجام شده و مشاوره لازم در شروع و تداوم درمان به عمل خواهد آمد.

بازگشت به معرفی