اولین سمینار با عنوان آیا راهی برای بهبود روش های کمک باروری و یا جلوگیری از عدم موفقیت این روش ها وجود دارد؟
زمان برگزاری: ۱۰ آذر ۱۳۹۰
محل برگزاری: سالن کنفرانس بیمارستان عرفان (با حضور سخنرانان برجسته ای از کشورهای فرانسه، آلمان، ترکیه و ایران)
هدف از برگزاری سمینار: ارزیابی علل عدم نتیجه بخشی برخی از خدمات کمک باروری (ART) و بررسی درمان های ممکن جهت کارایی بهتر این خدمات

دومین سمینار با عنوان پاتولوژی تولید مثل: بررسی چالش های درمان ناباروری
زمان برگزاری: ۵ اسفند ۱۳۹۰
محل برگزاری: سالن کنفرانس هتل لاله (با حضور سخنرانان برجسته ای از کشورهای فرانسه، امریکا، سوییس، اسپانیا، آلمان و ایران)
هدف از برگزاری سمینار: بحث در مورد چالش های موجود در تشخیص و درمان ناباروری و بررسی و بحث در موارد مشکل و شایع

لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید