• تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی یا PGD به عنوان یک تکنولوژی نوین به همراه IVF برای بررسی اختلالات ژنتیکی جنین، قبل از انتقال به رحم استفاده می شود. پیشرفت های اخیر در سکوئنس کردن DNA منتهی به شناسایی برخی موتاسیون های شناخته شده که دلیل بیش از ۴۰۰ بیماری ژنتیکی مغلوب می باشد، شده است. در حال حاضر روش PGD می تواند در تشخیص بیش از ۱۰۰ اختلال مختلف ژنتیکی به ما کمک کند.
  • امروزه پیشرفت علم ژنتیک و شناسایی بیماری هایی که قبلاً در گروه بیماری های ناشناخته طبقه بندی می شدند، توانسته است کمک بزرگی برای خانواده های دارای این گونه بیماری های مادرزادی باشد.
    استفاده از امکانات آزمایشگاه های وسیع و پیشرفته برای شناسایی انواع مختلف بیماری های مادرزادی ناشی از نقش ژن ها و نیز اختلالات کروموزومی (برخی موارد آن، ناشی از افزایش سن مادر است) توانسته است امکان داشتن فرزندی سالم را به ارمغان آورد.
  • امروزه تکنیک هایی مانند FISH (نشاندار کردن کروموزوم ها برای رؤیت اختلالات آن ها)، Pre-PCR (برای بررسی اختلالات ژنی شناخته شده)، aCGH (برای بررسی اختلالات تعدادی کروموزوم ها و افزایش نواحی ژنی) و نیز انجام تکنیک های مولکولی همچون توالی یابی ژنومی برای یافتن بعضی از اختلالات ژنی احتمالی در بیماری های ژنتیکی، راه های مؤثری برای تشخیص های به موقع جهت پیشگیری از به وجود آمدن جنین ناهنجار ایجاد کرده است.
  • در راستای پیشرفت هر یک از تکنیک ها، بحث طراحی نوزادان از اهداف دست یافتنی برای علم ژنتیک می باشد.
  • امروزه در بعضی از کشورهای پیشرفته، تعیین رنگ چشم، مو و پوست و تا حدودی میزان هوش، از موارد انجام PGD می باشد. امید است در آینده نزدیک در کشورمان شاهد راه اندازی هر یک از تکنیک های فوق برای طراحی نوزادان باشیم.
لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید