بررسی زوجین

این بررسی ها شامل بررسی کامل زن توسط متخصص زنان / ناباروری و بررسی کامل مرد توسط متخصص ارولوژی / آندرولوژی می باشد. با انجام معاینات کلینیکی توسط متخصصین، امکان استفاده از هر یک از خدمات تشخیصی مانند آزمایشات تشخیصی هورمونی، سونوگرافی، عکس رنگی رحم، لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی تشخیصی فراهم می شود. همچنین در مردان، خدمات تشخیصی لازم مانند آزمایشات هورمونی، بررسی و آنالیز مایع منی، انجام تست های تکمیلی بررسی قدرت باروری اسپرم، استخراج اسپرم از اپیدیدیم و استخراج اسپرم از نسج بیضه جهت استحصال اسپرم انجام خواهد شد. در ادامه هر یک از روش های تشخیصی که می تواند متخصص و بیمار را به یافتن راه حل مناسب درمانی راهنمایی کند، شرح داده خواهد شد.

راهکارهای درمانی

پس از انجام اقدامات تشخیصی، جمع آوری نتایج آزمایشات و بررسی های به عمل آمده و تشخیص علل ناباروری، متخصصین زنان و زایمان، آندرولوژیست و جنین شناس در یک جلسه نتایج بررسی های انجام شده بر روی زوج را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و روش های درمانی مؤثر را برای زوجین پیشنهاد و فواید و معایب آن ها را به طور کامل شرح می دهند. در پایان تصمیم نهایی توسط زوجین و با راهنمایی گروه متخصص گرفته خواهد شد. در اینجا به راه های درمانی مختلف اشاره خواهد شد. بدیهی است که هر زوج بر اساس علت ناباروری، درمان مخصوص خود را خواهد داشت.

حفظ باروری در موارد احتمال کاهش باروری

در مرکز ژیوار، امکان فریز اسپرم و تخمک و یا بافت بیضه و تخمدان فراهم شده است تا در مواردی که به علت افزایش سن، بیماری، سرطان و یا مصرف داروها احتمال کاهش رزرو تخمدان و اسپرم در آینده وجود دارد، در صورت نیاز بعد از رفع بیماری و یا در صورت افزایش سن، جهت باروری استفاده شود. در ادامه خدمات ارائه شده در این زمینه آورده شده است.