آزمایش مایع منی یکی از مهمترین روش های تشخیصی در بررسی اولیه ناباروری زوجین است. زمان آزمایش باید ۳-۴ روز بعد از آخرین انزال فرد باشد. نمونه جمع آوری شده باید در فاصله زمانی بسیار کوتاه پس از انزال، مورد بررسی و آزمایش قرار گیرد. در این آزمایش، تعداد اسپرم های موجود در نمونه سمن، تحرک و شکل ظاهری آن ها مورد ارزیابی قرار می گیرد.
روش معمول تهیه نمونه سمن، استمناء می باشد. زوجین نمونه را درون ظرفی استریل و در اتاقی راحت در محل کلینیک جمع آوری کرده و تحویل آزمایشگاه می دهند. افرادی که به روش استمناء قادر به نمونه دادن نباشند می توانند از طریق مقاربت با همسر، اقدام به جمع آوری نمونه نمایند.

بازگشت به خدمات