با توجه به سن زن، شرایط رحم و کیفیت جنین‌های تشکیل شده و با نظر پزشک متخصص زنان و جنین‌شناس، معمولاً ۲-۳ جنین با کیفیت مناسب انتخاب شده و به بیمار منتقل می‌شود.
انتقال جنین روش پیچیده‌ای نیست و بدون بیهوشی انجام می‌شود. در این روش، جنین‌ها به وسیله یک لوله باریک و مخصوص به رحم منتقل می‌شوند. انتقال جنین معمولاً ۲-۳ روز بعد از تخمک گیری انجام گرفته و ۱-۲ ساعت پس از انتقال جنین، خانم مرخص خواهد شد. توصیه می‌شود که طی ۳-۴ روز آینده فعالیت شدیدی که منجر به خستگی مفرط شود، نداشته باشد. در این مدت نیاز به استراحت مطلق نیست و خانم می‌تواند زندگی عادی خود را داشته باشد. معمولاً ۱۲-۱۴ روز بعد از انتقال جنین، بیمار به آزمایشگاه هورمون مراجعه می‌کند تا مقدار BHCG موجود در خون اندازه‌گیری شود چرا که افزایش این هورمون اولین نشانه حاملگی است.

بازگشت به خدمات