انجماد بافت تخمدان، جهت حفظ فولیکول های اولیه تخمدانی در دختران یا زنان مبتلا به سرطان استفاده می شود. روش رایج درمان سرطان، شیمی درمانی یا پرتو درمانی است که سبب آسیب رساندن و از بین بردن این فولیکول ها می شود.
در این روش بافت قشر تخمدان جداسازی شده و به قطعات کوچکی برش داده می شود و فریز به روش انجماد شیشه ای انجام می گیرد. استفاده مجدد از بافت تخمدان منجمد شده پس از بهبود و سلامت صاحب تخمدان، می تواند به صورت پیوند مجدد بافت در تخمدان و یا بلوغ خارج از رحمی تخمک انجام شود.

بازگشت به خدمات