در مواردی که زن متأهل و حتی مجرد قصد بچه دار شدن در آینده نزدیک را نداشته باشد، می توان از این روش استفاده کرد. به دلیل بالا رفتن سن ازدواج و کاهش تقاضای بچه دار شدن در سنین پایین و با توجه به این مطلب که با افزایش سن زن ذخیره تخمدانی کاهش می یابد، این روش راه مؤثری برای حفظ باروری زنان می باشد.
همچنین در موارد ابتلا به سرطان، می توان قبل از شروع شیمی درمانی تخمک ها را فریز نمود.

بازگشت به خدمات