تخمک، از زمان آزاد شدن آن از تخمدان و همچنین پس از باروری و تشکیل جنین تا مرحله لانه گزینی جنین در جداره رحم (اندومتر)، توسط یک پوشش ژلاتینی مانند به نام زونا پلوسیدا محافظت می شود. جنین قبل از نفوذ به اندومتر باید از داخل پوسته خود خارج شود. در برخی موارد زونا پلوسیدا ضخیم تر از حد معمول بوده و احتمال لانه گزینی جنین در اندومتر را کاهش می دهد. همچنین با افزایش سن زنان، زونا پلوسیدا مقاوم تر و نفوذ ناپذیرتر می شود در نتیجه شانس لانه گزینی و حاملگی را کاهش می دهد. در این موارد، لانه گزینی جنین توسط ایجاد یک شکاف یا سوراخ کوچک در لایه زونا پلوسیدا توسط لیزر تسهیل می گردد.

بازگشت به خدمات