لاپاراسکوپی

در این روش با استفاده از یک برش ۱ سانتیمتری و بدون نیاز به باز شدن شکم و بستری طولانی مدت، ارگان های داخل لگن مورد بررسی و به طور همزمان تحت عمل جراحی قرار می گیرد. در حال حاضر بسیاری از اعمال جراحی زنان توسط لاپاراسکوپی انجام می شود. لاپاراسکوپی در بیمارانی که علت نازایی با انجام آزمایشات مشخص نشده است می تواند دلایلی مانند اندومتریوز و چسبندگی های داخل لگن را نشان دهد.

بازگشت به خدمات