روشIVF متدی است که در آن اسپرم و تخمک از زوجین گرفته شده و بعد از لقاح و تشکیل جنین در محیط آزمایشگاه، جنین به داخل رحم منتقل می‌شود. در کلیه مواردی که شرایط رسیدن اسپرم به تخمک در رحم فراهم نباشد مانند انسداد لوله‌های رحمی و چسبندگی لگنی و یا تعداد کم و تحرک پایین اسپرم، از این روش برای لقاح استفاده می‌شود. همچنین در مواردی که سایر درمان‌های ساده‌تر از قبیل تحریک تخمک‌گذاری و یا عمل IUI (تلقیح داخل رحمی) ناموفق باشد زوجین کاندید عمل IVF می‌شوند. مراحل IVF عبارتند از:

  • تحریک تخمدان و بررسی رشد فولیکول‌ها: در این مرحله با انجام سونوگرافی، سنجش هورمونی و همچنین هورمون درمانی، تخمدان‌ها برای رشد چندین تخمک مناسب تحریک می شوند.
  • مرحله بعد از هورمون درمانی، گرفتن تخمک است که به روش سونوگرافی و از طریق واژن انجام می‌شود. در این مرحله، بیمار برای مدت کوتاهی بیهوش شده و محتوای فولیکول‌ها خارج می گردد.
  • لقاح: در این مرحله، اسپرم شوهر در کنار تخمک همسر وی در ظرفی ریخته می‌شود. اگر تخمک‌ها با موفقیت بارور شده باشند، به طور طبیعی رشد می‌کنند و پس از ۲-۳ روز به رحم مادر منتقل می‌شوند.

بازگشت به خدمات