سقط مکرر در ۰٫۵- ۵ درصد زوجین اتفاق می افتد که با درد و رنج و مشکلات روحی زیادی همراه است. سقط مکرر به دلایل رحمی و یا جنینی رخ می دهد. دلایل رحمی می تواند شامل اختلالات ساختمانی و آناتومیک مانند رحم دیواره دار، رحم دو شاخ، فیبروم، چسبندگی و نارسایی دهانه رحم، اختلالات هورمونی مانند اختلالات تیروئید، تخمدان پلی کیستیک و یا دیابت کنترل نشده و دلایل مولکولی مانند اختلالات ایمینولوژیک، ترومبوفیلیا (که با لخته شدن خون در عروق باریک جفت اولیه همراه است) و افزایش سلول های ایمنی NK به میزان زیاد در مخاط رحم باشد که باعث سقط مکرر در مراحل مختلف تکوین جنین می شود. در واقع شایع ترین علت سقط مکرر، دلایل ایمینولوژیک می باشد. معمولاً در بیشتر مراکز، دلایل هورمونی و ساختمانی رحم بررسی می شود اما به اختلالات ایمینولوژیک و ژنی منجر به سقط جنین توجه نمی شود. در مرکز ژیوار با توجه به تحقیقات انجام شده توسط متخصصین این مرکز که به صورت مقالات و کتاب نیز به چاپ رسیده است، تمام دلایل شایع ژنتیکی، ایمینولوژیک و ترومبوفیلیا که منجر به عدم پذیرش جنین توسط مادر می شود، بررسی خواهد شد.
دلیل دیگر سقط مکرر، اختلال جنینی به دلایل ژنتیکی و کروموزومی می باشد که در برخی موارد به صورت تکرار شونده باعث سقط مکرر می شود. در مرکز ژیوار با توجه به امکان انجام PGD جهت بررسی سلامت جنین چه از نظر کروموزومی و چه از نظر ژن های مؤثر در تکامل و تقسیمات سلولی، امکان بررسی جنین ها و انتقال جنین نرمال جهت جلوگیری از تکرار سقط وجود دارد. این مرکز کلیه بررسی های نامبرده را به صورت یک پکیج «بررسی مادر و بررسی ژنتیکی» ارائه می دهد.

بازگشت به خدمات