رحم جایگزین

فقدان رحم یا رحم سالم در زنان، یکی از دلایل عمده ناباروری می باشد. در مواردی که بیمار به دلایل آناتومیک و یا مشکلات مختلف قادر به حمل جنین در رحم خود نیست، می توان از رحم اجاره ای استفاده کرد. روش های کمک درمان ناباروری این امکان را فراهم می آورد که جنین حاصل از لقاح تخمک مادر و اسپرم پدر متقاضی درمان با روش رحم جایگزین در آزمایشگاه جنین شناسی، به رحم مادر ساروگیت انتقال یابد. در این روش فرزند به دنیا آمده از نظر بیولوژیکی و ژنتیکی متعلق به پدر و مادر متقاضی درمان با روش رحم جایگزین بوده و جنین فقط از خون مادر ساروگیت تغذیه می کند.

بازگشت به خدمات