در برخی موارد بافت دهانه رحم توانایی تحمل وزن جنین و جفت را نداشته و در طول حاملگی باز شده و سبب سقط می شود. سابقه سقط بدون درد در سه ماهه دوم بارداری، یکی دیگر از نشانه های نارسایی دهانه رحم می باشد. نارسایی دهانه رحم توسط معاینه فیزیکی و سونوگرافی تشخیص داده می شود.
سرکلاژ یک روش جراحی است که برای جبران نارسایی دهانه رحم انجام می شود تا از باز شدن دهانه رحم و خروج جفت و جنین و در نتیجه سقط و زایمان زودرس جلوگیری به عمل آورد.
این عمل تحت بی حسی نخاعی یا بیهوشی عمومی انجام می گیرد و چند ساعت بعد از انجام عمل، بیمار مرخص می شود و نیازی به بستری شدن ندارد.

بازگشت به خدمات