واریکوسل، بزرگ شدن وریدهای درون کیسه بیضه (اسکروتوم) است که معمولاً علایمی ندارد اما گاهی درد و تورم در بیضه ایجاد می‌کند. پزشک در معاینه جسمی ممکن است توده غیر دردناکِ کلاف ‌مانندی را در بالای بیضه لمس کند.
این بیماری می تواند باعث ناباروری و تحلیل رفتن (آتروفی) بیضه شود. در صورتی که تحلیل رفتگی پیشرونده بیضه،‌ درد یا نتایج غیر طبیعی در آزمایش اسپرم رخ دهد، درمان با هدف بستن وریدهای آسیب دیده و هدایت جریان خون به وریدهای طبیعی انجام می‌گیرد.
ترمیم واریکوسل می تواند با جراحی باز، جراحی لاپاراسکوپی و یا بستن ورید با بالون یا فنر از راه پوست (آمبولیزاسیون از راه پوست) انجام گیرد.

بازگشت به خدمات