به ترمیم و پیوند بین لوله های اسپرم بر و لوله های اپیدیدیم بیضه، وازواپیدیدیموستومی می گویند. این عمل یک عمل میکروسکوپی است که در مدت زمان طولانی و با کمک نخ های بسیار ظریف صورت می گیرد. طبق آمار، احتمال باز شدن مسیر ۵۰ درصد است. این عمل با بیهوشی عمومی انجام می شود.

بازگشت به خدمات